Prodej firem

Pokud uvažujete o prodeji vaší obchodní společnosti nebo vaší živnosti, jsme tady, abychom vám s jejím prodejem pomohli. Vašemu rozhodnutí prodat firmu by měla předcházet zodpovědná úvaha o tom, jaký investor je pro vás přijatelný jako budoucí majitel vaší firmy, jaká bude vaše budoucí role ve firmě, pokud dojde k jejímu prodeji, a jaká je vaše představa o prodejní ceně firmy. Pokud jste se rozhodli firmu prodat, nabízíme vám naše akviziční poradenství.

Jsme zaměřeni na malé firmy, z vlastní zkušenosti víme, že možnosti, jak nabídnout malou firmu k prodeji jsou velmi omezené. Prodat zavedenou živnost jako fungující firmu není stále v podmínkách českého trhu běžné. Máme ambice sehrát aktivní roli v nabídce vaší firmy k prodeji a v procesu hledání investora pro vaši firmu.

Nabízíme indikativní ocenění vaší firmy, doporučíme cenový interval, ve kterém by se měla nacházet prodejní cena. Firmu pomůžeme připravit k prodeji s ohledem na standard, který běžný investor očekává. Pomůžeme vám prodat neprovozní majetek, který neslouží k hlavnímu podnikání firmy, a který potenciální investor vnímá jako nepotřebný, pokud se takový majetek ve firmě vyskytuje.

Pomůžeme vám uspořádat organizaci firmy v rámci běžně zavedených standardů, aby potenciální investor snáz pochopil fungování firmy. Pomůžeme vám s dopracováním základních interních dokumentů ve firmě, aby chod firmy byl popsán a průběžně dokumentován. Provedeme audit řízení firmy, doporučíme opatření ke zjednodušení procesů a snížení režijních nákladů. Námi nabízené poradenství v oblasti managementu má za cíl vytvořit pro potenciálního investora srozumitelný a atraktivní obraz  vaší firmy.

Podle vašich představ a instrukcí vyhledáme z veřejných zdrojů a placených databází vhodné potenciální investory pro vaši firmu. Po konzultaci s vámi oslovíme vybraný okruh firem, které by mohly mít o akvizici vaší firmy zájem, a to při zachování maximální anonymity nabízené firmy.

Nabídneme vaši firmu k prodeji na našich webových stránkách, a to způsobem, který neodkryje plnou identitu firmy. I když nemáme ambice být inzertním serverem, pravidelně inzerujeme nabídku našich služeb ve Středočeském kraji a web považujeme za standardní možnost oslovení potenciálního investora pro vaši firmu.

Pokud se najde zájemce o koupi vaší firmy, pomůžeme vám připravit detailní informační materiál o vaší firmě a budeme tyto informace v jednání s investorem korektním způsobem prezentovat. V jednání s investorem budeme důsledně hájit vaše zájmy při zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které budete považovat za důvěrné. Pokud se rozhodnete pokračovat v jednání s konkrétním investorem a uvolníte informace o identitě vaší firmy, budeme vám v těchto jednáních pomáhat a hledat cesty jak dospět k úspěšnému prodeji firmy.

Rozsah našeho poradenství vychází z potřeb konkrétní firmy a jejích majitelů. Postup prodeje firmy zahrnuje standardní kroky, které na sebe navazují a v ideálním případě jsou zakončeny úspěšnou transakcí.

Naše odměna vychází z individuální dohody s majiteli prodávané firmy. Odměna zahrnuje vypracování oceňovacího posudku, poradenství účtované v hodinové sazbě, cestovní náklady a v případě úspěšné transakce provizi za její zprostředkování. Principy naší odměny jsou uvedeny v ceníku služeb.

Nabídka firem k prodeji

Kontakt
*
*
*
*
* Označené položky jsou povinné.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat.