Ocenění firem

Smysl a účel našeho oceňování firem je úzce spjat s akvizičním poradenstvím, které nabízíme. Vzhledem k tomu, že v podmínkách České republiky neexistuje aktivní trh s podniky, lze velmi obtížně hledat tržní hodnotu malých firem, na které se v našem poradenství zaměřujeme. Východiskem pro většinu ocenění, která provádíme, je nalezení subjektivní hodnoty firmy při jejím prodeji, a to vždy pro jednu konkrétní stranu této transakce.

Metody ocenění

Používané metody ocenění vycházejí ze zadání a dále z charakteru podnikání oceňované firmy, doby působení firmy na trhu, stability dosahovaných výsledků a rozsahu informací, které nám byly o firmě poskytnuty. V souladu se současnou teorií preferujeme použití výnosových metod ocenění. Výsledkem naší práce v této oblasti je většinou indikativní ocenění s použitím jedné oceňovací metody použité u stabilizovaných firem, u kterých je předpoklad dalšího pokračování firmy v zavedeném režimu podnikání. Indikativní ocenění má charakter subjektivní hodnoty firmy.

Ve zvláštních případech, platí to především o větší firmy s delší historií a s dobrým výhledem dalšího rozvoje, které podnikají v oboru, o jehož minulém vývoji a další perspektivě je dostatek informací z veřejných zdrojů, nabízíme úplné ocenění postavené na strategické a finanční analýze a souběžném použití dvou oceňovacích metod. Podmínkou vypracování úplného posudku je i dostatek informací o firmě z jejích interních zdrojů. Úplný posudek má z hlediska kategorie hodnoty blíže k tržnímu ocenění.

Postup ocenění

Postup ocenění vychází z požadavků zadavatele na rozsah oceňovacího posudku a účelu, který ocenění firmy sleduje. Standardní proces ocenění ziskových firem zahrnuje sběr vstupních dat, jejich analýzu, sestavení finančního plánu a vlastní ocenění. V praktické rovině je postup a rozsah ocenění dán dostupností potřebných dat.

Naše odměna

Naše odměna je kombinací úhrady nákladů spojených se získáváním vstupních dat z interních zdrojů firmy, náhrady cestovních nákladů a odměny za vypracování posudku. Odměna za posudek a úkony spojené s jeho zpracováním vychází ceníku a odvíjí se od rozsahu posudku a velikosti oceňované firmy.

Kontakt
*
*
*
*
* Označené položky jsou povinné.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat.