Poplatky za hraní

TENIS

Příležitostní hráči
Mají možnost hry po domluvě se správcem na tel. čísle 724 886 677. Pro hru příležitostných hráčů platí povinnost dodržovat provozní řád (antukové boty, ohleduplný pohyb na kurtu, povinnost základního úklidu po hře). Hodinová sazba je 400 Kč za hrací hodinu včetně DPH. Sazba zahrnuje náklady na přípravu dvorce (voda, elektřina, práce správce), náklady na úklid šaten a příspěvek na amortizaci areálu.

Pravidelní hráči
Hrají po zakoupení sezónní permanentky na základě rezervací zadaných v rezervačním systému. S držením permanentky je spojen závazek odpracovat pět brigádních hodin na údržbě areálu v sazbě 100 Kč za odpracovanou hodinu. Hra pravidelných hráčů je pro efektivní údržbu dvorce ze strany správce preferována.

Cena permanentky (včetně DPH):
dospělí - 3000 Kč
junioři do 18 let - 1500 Kč 
děti do 15 let - 1000 Kč 
Při zásahu vyšší moci (zákaz sportu při pandemii, zákaz používání vody na kropení dvorce) se sezónní příspěvek nevrací.

Držitelé permanentky mají:
- k dispozici klíče od areálu a šaten se sprchami*
- přístup do rezervačního systému
- přednostní právo hry po 16. hodině
- možnost rezervace pevného hracího času
- možnost pozvat si jako partnery při hře hosty
- hru pétanque zdarma

* Poplatek za jeden pár klíčů je 100 Kč (při vrácení klíčů na konci sezóny je poplatek považován za vratnou zálohu).

Hosté
Účast na hře je podmíněna pozváním ze strany držitele permanentky a dodržením provozního řádu (odstavec 2.4). Za herní projev hosta (antukové boty, ohleduplný pohyb na kurtu) zodpovídá držitel permanentky. Za hosty platí držitel permanentky poměrnou část hrací doby, která na hosty připadla.
Odehrané hodiny jsou evidovány v tabulce na nástěnce v zádveří šaten a fakturovány na konci sezóny.
Hodinová sazba za hraní hosta je 200 Kč včetně DPH.

Tréninky dětí
Jsou organizovány na základě pravidelných rezervací, za chování dětí v areálu zodpovídá trenér. Hodinová sazba za využití dvorce je sjednána individuálně podle délky hracího bloku a nároků na údržbu dvorce.

 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Příležitostní hráči
Poplatek za jednotlivou hodinu hraní je 250 Kč včetně DPH.

Pravidelní hráči
Poplatek za jednotlivou hodinu hraní je 200 Kč včetně DPH.
Do kategorie pravidelných hráčů spadají zájemci o hru, kteří si zaplatili 15 a více hodin hry.

Pravidelní hráči mají:
- k dispozici klíče od areálu a šaten se sprchami*
- přednostní právo hry po 16. hodině
- možnost rezervace pevného hracího času
- hru pétanque zdarma
- možnost účasti na brigádě se započtením za hrací poplatek v sazbě 100 Kč za odpracovanou hodinu

* Poplatek za jeden pár klíčů je 100 Kč (Při vrácení klíčů na konci sezóny je poplatek považován za vratnou zálohu).

 

PÉTANQUE

Hra je možná po individuální domluvě.

Kontakt
*
*
*
*
* Označené položky jsou povinné.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat.